logo vvv rwbVerslag jaarvergadering Vereniging van Volksvermaken Grolloo

Datum: 17 januari 2018

Locatie: Café-restaurant Hofsteenge.

Aanwezige bestuursleden:   Corine v.d. Heide, Janick Meursing, Tineke Roukes, Bertus Reinders, Martin Takens, Ronald Greveling (later) en Janette Meems
Aanwezige donateurs:   Marja Tjassens, Leon Beijering, Frank Andriessen, Tjitske Hiemstra en Theresa Bazuin (later)
Afwezig met kennisgeving: Ina Wobbes, Kristian Maters, Bert Meems

 

 Download hier het verslag.

 1. Opening en vaststellen agenda
  1. Corine v.d. Heide opent de vergadering en de agenda wordt hierbij ongewijzigd vastgesteld.
 2. Ingekomen post
  1. Er zijn geen ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 18 januari 2017
  1. De notulen worden onder dank ongewijzigd vastgesteld
 4. Sociaal jaarverslag
  1. Janette Meems leest het jaarverslag van 2017 voor. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.
 5. Financieel jaarverslag:
  1. Tineke geeft een uitleg over het financiële jaar van 2017, we eindigen met een klein tekort over het boekjaar 2017. Het tekort is vooral te wijten aan het in het water vallen van het optreden van de band Ten Speed tijdens het zomerfeest.
  2. Donateursbijdrage blijft ongewijzigd voor 2018, alleenwonend € 2,00 en voor een gezin € 4,00
  3. De kascommissie (Ina Wobbes en Tjitske Hiemstra) hebben de boeken nagekeken en dit zag er keurig uit. Hiermee wordt decharge verleend aan de penningmeester.
  4. We nemen afscheid van Ina Wobbes als Kascommissielid. In 2018 zal de kascommissie bestaan uit Tjitske Hiemstra en Leon Beijering
 6. Afscheid van twee bestuursleden: Bertus Reinders en Ronald Greveling
  1. Corine bedankt Ronald en Bertus met een toepasselijk speech op beide bestuursleden voor hun geweldige inzet. Als dank krijgen ze een bos bloemen en de traditionele pen.
 7. Herverkiezing bestuurslid: Martin Takens
  1. Martin wordt zonder tegenstemmen weer herkozen
 8. Verkiezing nieuwe bestuursleden***
  1. Op dit moment zijn bij ons nog geen nieuwe bestuursleden bekend. Willen we echter al deze leuke dingen kunnen blijven organiseren, dan zou het fijn zijn als er mensen zouden willen aansluiten bij ons bestuur. Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  2. Wel hebben enkele aanwezigen toegezegd te willen helpen als vrijwilliger bij enkele activiteiten, hier zijn we als bestuur natuurlijk erg blij mee, mochten er nog meer mensen zijn die wel willen helpen bij een activiteit maar (nog) geen bestuursfunctie willen hebben dan horen we dit natuurlijk ook heel graag.
 9. Plannen voor het komende jaar.
   1. Ons voorstel is als volgt:
  Activiteit datum tijd Locatie In samenwerking met…
  Jaarvergadering 17 januari 2018 20:00 CR Hofsteenge VvV
  Bloembakken repareren en vullen – NL Doet 10 Maart 2018 09:00 Schuur VvV
  Neutieschieten 1 april 2018 13:00 4 locaties VvV
  Eieren zoeken 2 april 2018 10:30 Het Markehuis VvV
  Paasvuur 2 april 2018 19:30 Oosterpad VDGO- Cresendo
  Avond wandelvierdaagse 26 – 29 Juni 2018 17:30 Markehuis VVV - OBS De Drift - SGO
  Zero Disco Party -voorstel 4 t/m 12 jaar 27 juli 2018 19:00 CR Gerrie VvV - 11up - SoosGrolloo - CR Gerrie
  Volksspelen Zomerfeest 28 juli 2018 20:00 Hoofdstraat VvV
  Warenmarkt 29 juli 2018 11:00 Hoofdstraat VvV
  Herfstwandeltochten 21 oktober 2018 10:00 Het Markehuis VvV
  Spooktocht 3 november 2018 13:30 CR Hofsteenge VvV - Jeugdsoos
 10. Rondvraag
  1. Voorkeur voor de volksspelen op zaterdagavond is om in 2018 weer een jaar gaan trekker duwen of krattenstappelen, het bestuur zal hier t.z.t een besluit over nemen.
  2. Er zal weer subsidie aangevraagd worden bij de gemeente voor het vullen van de bloembakken met bloemen
  3. Binnenkort heeft Bertus een overleg met Crescendo betreffende de verhuur en opslag van de muziekkoepel.
 11. Sluiting
  1. De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering.

 

Janette Meems