Fondsenwerving

De fondsenwerving

 

Wat vragen wij onze sponsoren

Wij doen al jaren een beroep op bedrijven die economisch en/of sociaal aan het dorp Grolloo en omgeving zijn verbonden. Deze bedrijven ondersteunen ons financieel en/of materieel. Elk jaar geven wij aan dat we niet meer rondkomen van donateursgelden alleen en dat wij de bijdragen deels gebruiken voor de activiteiten van dat jaar en deels sparen voor het Grolloo is Zo!-jaar. Door uw bijdrage kunnen we de kosten van deelname aan activiteiten zo laag mogelijk houden. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk mee te doen.

 

Hoe zit dat met de financiën?

Een deel van de fondsenwerving wordt dus besteed aan het jaarlijkse programma en een ander deel wordt gestort in de financiële reserve ten behoeve van het vijfjaarlijkse evenement Grolloo is Zo! Belangrijk vinden wij dat een groot deel van de bevolking van Grolloo en omliggende buurten donateur of lid is van onze verenigingen. De verenigingskosten worden uit de donateursbijdrage bekostigd. Voor het programma van Grolloo is Zo! is fondsenwerving onontbeerlijk.

NIEUW

De Vereniging voor Volksvermaken vindt het van groot belang dat zij alle doelgroepen weet te bereiken. In 2012 zijn we begonnen Welzijn Ouderen Grolloo te betrekken bij onze activiteiten door een gezellige avond voor hen te organiseren. Dit was zeer geslaagd en we hebben besloten dit te blijven doen, zolang wij daartoe de mogelijkheden hebben. Daarnaast constateerden we dat de leeftijdsgroep van 11 tot en met 15 jaar zonder activiteiten zat. De Eleven-up club, zoals deze werd genoemd, hebben we met medewerking van de Jeugdsoos en Stichting Welzijn Aa en Hunze nieuw leven in geblazen. Dit mede als dank aan de jeugd die ons massaal heeft ondersteund als vrijwilligers tijdens het Neutieschieten. De eerste 11-up avond heeft nu plaatsgevonden en het lijkt een succes te worden. Ook hieraan willen we graag een blijvend karakter geven. Zo ziet u dat wij als Volksvermaken ook een belangrijke sociale taak kunnen vervullen!

  • Uw bijdrage komt ook ten goede aan doelgroepen die soms gemakkelijk buiten de boot vallen. Wij vinden dat men dit mag zien als een stukje Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Vandaar dat wij bovenstaande bedrijven vriendelijk vragen financieel wilt steunen. De steun kan tevens bestaan uit goederen of diensten in natura.

 

Tegenprestatie

Wij zullen ieder bedrijf of organisatie welke een bedrag stort op de rekening van onze vereniging een factuur toesturen met hierop het aan ons overgemaakte bedrag.

Als tegenprestatie willen wij graag uw bedrijfsnaam promoten door gebruik te maken van uw reclame– en/of promotiemateriaal.

  • Indien u voor € 50,00 of meer (in valuta) aan uw sponsoring besteedt, kunt u gratis gebruik maken van een kraam op de markt (s.v.p. zo spoedig mogelijk aangeven of melden via e-mail). Wij verzoeken u kenbaar te maken met welke artikelen u op de markt wenst te staan.
  • We plaatsen uw naam in de sponsorlijst op de website. Indien bekend, zullen we een link aanleggen naar uw website. Indien u voor € 50,00 of meer aan sponsoring (in valuta of materiële waarde) besteedt, publiceren we naast uw bedrijfsnaam uw logo in een diapresentatie op elke pagina van deze website.

Wij publiceren van alle sponsoren de bedrijfsnaam met eventueel logo op onze affiches. Grootte afhankelijk van bijdrage.

Verder roepen wij enige malen de lijst met sponsoren om op de markt.

Goederen kunnen onder vermelding van de bedrijfsnaam worden aangeboden via het Rad van Avontuur.

Indien u geen prijs stelt op vermeldingen, links, of iets dergelijks, verzoeken wij u dit s.v.p. even melden.

En … natuurlijk bent u allen van harte uitgenodigd ons tijdens een activiteit te komen bezoeken!