Jaarverslag over het jaar 2019

JAARVERGADERING

Vereniging voor Volksvermaken

Woensdag 21 januari 2020

aanvang 20.00 uur in café Hofsteenge

Download hier het jaarverslag

Jaarverslag over het jaar 2019

 

Tijdens de vorige jaarvergadering in 2019 namen we afscheid van Martin Takens en Corine v.d. Heide. Tineke wordt zonder tegenstemmen herkozen. En gelukkig konden we ook weer twee nieuwe bestuursleden welkom heten binnen het bestuur. Alie Jobing en Frank Andriessen werden dan ook zonder tegenstemmen gekozen.

Afgelopen jaar bestond het bestuur dus weer uit 5 bestuursleden (Alie, Frank, Janick, Tineke en Janette)

Hierbij dan een terugblik van alle activiteiten in 2019

NL-Doet – Schuur opruimen – muziekkoepel verven

Op 16 maart 2019. Tijdens NL doet is de schuur op Vredenheim opgeruimd in samenwerking met TOG, en werd de muziekkoepel in samenwerking met Crescendo voorzien van een nieuw verfje, en is de muziekkoepel helemaal opgeknapt en voorzien van nieuw scharnieren en schroeven, zodat de koepel sneller en handiger opgezet kan worden.

Bloembakken voorzien van nieuwe bloemen

Mede door een financiële tegemoetkoming van de gemeente konden de bloembakken ook dit jaar weer voorzien worden van mooie bloemen. Verschillende mensen vanuit het dorp hebben er ook dit jaar weer voor gezorgd dat de bloemen er afgelopen zomer weer fleurig bij stonden. De bloembakken zijn nu 5 jaar gebruikt en vertonnen nu toch wel gebreken, vandaar dat we de bloembakken eind 2019 weggehaald hebben. Enkele mensen uit het dorp wilden toch nog graag een bloembak, deze zijn gratis aan hen geschonken. Voor de komende periode staan er nog verschillende wegwerkzaamheden gepland voor Grolloo (herinrichting Hoofdstraat, glasvezel, fietspad)
De werkgroep Kern met Pit heeft plannen om nieuwe blijvende bloembakken te plaatsen in Grolloo, maar hier wordt nog even mee gewacht tot de werkzaamheden klaar zijn.

Neutie Schieten

Zoals elk jaar ook weer gezellige activiteiten tijdens eerste paasdag.
Het jaarlijkse Neutie Schieten trekt toch altijd weer een flink aantal gezellige deelnemers, zowel jong als oud gaat fanatiek de strijd aan om de meeste pluspunten te halen.

Eieren zoeken

Ook dit jaar werd er op 2e paasdag weer door een mooie groep kinderen eieren gezocht. 48 kinderen gingen de 300 verstopte eieren zoeken in het bos en op het schoolplein. Zelfs een paar eieren die vorig jaar niet gevonden werden, werden nu toch nog weer teruggevonden. Op het schoolplein was het nog even flink zoeken naar de paaseieren die dit jaar weer heel goed verstopt waren door de twee paashazen, de kinderen werden uiteindelijk geholpen door de ouders die er zelfs nog moeite mee hadden om de eieren te vinden. Na afloop kregen alle kinderen chocolade als dank voor het inleveren van de gevonden eieren.

Avondwandelvierdaagse

Dit jaar alweer voor de 5de keer de AW4D met 3 prachtige routes en een 130 deelnemers in en rondom Grolloo, en weer een mooie route op de donderdagavond in Schoonloo, in samenwerking met de Belangvereniging van Schoonloo (de BVS). Ook dit keer kon er weer 5 of 10 kilometer gelopen worden. De eerste avond was het behoorlijk warm, met temperaturen van 35 graden of hoger en waren er toch velen die er voor kozen hadden om of een dag later te starten of 5 km te lopen…(6 deelnemers gaven niks om de warmte en liepen toch nog de 10 km) Onderweg was er gelukkig weer hulp van onze trouwe en tevens nieuwe stempelaars en werden we elke avond weer heerlijk verwend met een lekkere versnapering ( fruit/ bidon met water, ijsje ect). Ook de laatste avond werden we zoals gewoonlijk weer het laatste stukje begeleid onder muzikale begeleiding van Crescendo en was er een warm onthaal van het publiek en een muzikale toegift van ons jeugdorkest van Eigenwies, waarna iedereen de felbegeerde medaille op kon halen.

Zomerfeestweekend “Zero Disco Party”

Het zomerfeestweekend is dit jaar ook weer op de vrijdagavond gestart 15 met een Zero Disco Party voor alle jeugd t/m 15 jaar. Frank Andriessen zorgde dit jaar voor een gezellige disco waar de beentjes weer flink van de vloer kwamen. Dit jaar was de opkomst prima. Tussentijds werden er nog wat gezellige en lachwekkende spelletjes georganiseerd door de medewerkers van Café Gerrie waardoor het weer een gezellige avond werd en ouders een gezellig avond op het terras bij Gerrie hadden.

Zaterdagavond geen activiteit

Dit jaar voor het eerst geen activiteit op de zaterdagavond. De afgelopen jaren was de deelname te weinig, waardoor we besloten hebben om geen activiteit te organiseren.

Zondag de Zomermarkt

Dit jaar was er ook weer een mooie markt met vele verschillende marktkramen. Met dit jaar weer prachtig weer werd de markt de gehele dag drukbezocht. De markt dit jaar van 11 tot 16 uur, een uurtje kort als voorgaande jaren. Dit is zowel ons als de markkooplui goed bevallen. De markt werd goed bezocht en de marktkooplui waren zeer tevreden, de terrassen zaten de hele dag lekker vol en met een gezellig muziekje van crescendo was het weer een geslaagde marktdag. Vele prijzen zijn er geschonken door de ondernemers voor de verloting. Al met al weer een gezellige dag.

Herfstwandeltochten

Ook dit jaar kon men weer kiezen uit 3 prachtige routes van verschillende lengtes (ongeveer 9 – 12 of 20 km) op zondag 22 okt 2019. Dit jaar kwamen er ook weer ongeveer 65 deelnemers vanuit de gehele provincie naar ons mooie Grolloo om te wandelen, deelnemers die voor het eerst in de omgeving van Grolloo gingen wandelen, deelnemers die al een paar jaar mee doen en het elk jaar weer genieten van een prachtige route. En net als alle jaren liet iedereen nadien zich de soep en broodjes weer heerlijk smaken.

Sinterklaas

Tja en wat is een VVV zonder al zijn vrijwilligers, dus de zaterdagmorgen voor sinterklaas werden alle vrijwilligers weer bedankt voor hun enthousiaste inzet met een chocoladeletter gebracht door zwarte piet.

Rest ons nog om alle vrijwilligers, donateurs, sponsoren, verenigingen, bedrijven en natuurlijk alle deelnemers aan onze activiteiten te bedanken voor hun hulp, steun en aanwezigheid in het afgelopen jaar.

Opgemaakt d.d. 18 januari 2020

Namens de vergadering

Janette Meems
Secretaris