Terug naar Over ons

Het comité 4 en 5 mei

Het comité 4 en 5 mei

 

Een werkgroep onder de vlag van de Vereniging voor Volksvermaken Grolloo (VvV)
Eens in de vijf jaar zouden we in Grolloo stilstaan bij 4 en 5 mei. Begonnen in het jaar 2000, zou het voor de vijfde keer in 2020 worden gehouden. In 2020 hebben we vanwege omstandigheden de bijeenkomst op 4 mei heel klein gehouden. In 2021 was dit niet anders. Het comité komt tot de conclusie dat er behoefte is aan een jaarlijkse bijeenkomst. Of dit ook geldt voor activiteiten op Bevrijdingsdag of dat dit wel eens per vijf jaar wordt gevierd is op dit moment onderwerp van overleg.

Herdenken

We staan jaarlijks stil bij de herdenking op 4 mei. In samenwerking met de Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo, muziekvereniging Crescendo, zangvereniging De Vriendenkring en een aantal vrijwilligers organiseren we dit. Ook de basisschool wordt er bij betrokken. Hoe we herdenken, wordt per jaar bepaald. Vanuit dit comité worden er in ieder geval bloemen gelegd bij de Vredesboom en de vlag wordt halfstok gehesen. Het Taptoe-signaal wordt gespeeld door een muzikant van Crescendo. De Vredesboom met gedenksteen staan schuin tegenover de kerk, kruising Hoofdstraat – Middenstreek. De vlaggenmast staat op het brinkje aan de andere kant.

Vieren

Op 5 mei vieren we de bevrijding! Voor dit evenement geldt ook dat we per jaar bepalen hoe en of we daar invulling aan gaan geven.

Communicatie

Het comité zal als communicatiemiddel de website van de VvV gebruiken evenals de verzamelpagina Grolloo.com om informatie op te delen. Verder wordt er gebruik gemaakt van sociale media en het Sportblad.

Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het comité door te mailen naar secretaris@volksvermakengrolloo.nl of bel met Bertus Reinders 0623074661.

Vrijwilligers

Bertus Reinders is degene die het initiatief heeft genomen en hij houdt dit dan ook in stand. Mede door zijn toewijding is dit strak georganiseerd en een eerbetoon.

Henk Meems is de vlaggenist. Zowel op 4 mei als op 5 mei hijst hij de vlag halfstok en in top.

Henk Zeelenberg is de pilaar die altijd klaarstaat. Hij steunt daar waar nodig, onmisbaar!