Jaarvergadering 2021

De vermakelijkste vereniging van Grolloo nodigt je van harte uit voor de jaarvergadering. Dit doen we verantwoord op de digitale manier via Google Meet. Als je deel wilt nemen geef je je op en je ontvangt de link en de stukken voor 1 juni aanstaande.

Agenda

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen vorige jaarvergadering 21 januari 2020
 • Jaarverslag secretaris
 • Penningmeester aan het woord
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoording penningmeester
  • Kascommissie 2020
  • Contributie 2021 vaststellen
 • Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Janette Meems
  • Aftredend en herkiesbaar: Tineke Roukes
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden
 • Toekomstvisie
  • Werkgroepjes met extra vrijwilligers voor bepaalde activiteiten
  • Ideeën zijn welkom voor brainstorm 15 juni
  • 4 en 5 mei comité
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Lukt het niet om digitaal deel te nemen maar je wilt toch erbij betrokken zijn? Neem dan contact op met Leanne en dan gaan we kijken wat we voor je kunnen betekenen. Geef je sowieso op en laat ons weten dat er behoefte is aan een vereniging voor jullie en ons vermaak.

 

Stuur een berichtje naar secretaris@volksvermakengrolloo.nl of WhatsApp/bel Leanne 06-28429091

Weet je niet hoe Google Meet werkt en wil je even proefdraaien? Neem dan contact op met Leanne. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Samen komen we verder!

Jaarvergadering – 1 juni 2021 – 20:00 uur – Google Meet