De Jaarvergadering

De Jaarvergadering

We vergaderen wat af binnen de VvV. En op zich valt dat eigenlijk best mee. Een goed draaiboek en veel ervaring zorgen ervoor dat de grote lijnen voor elk seizoen wel duidelijk zijn.

Eens in het jaar houden wij onze jaarvergadering. Dit is altijd in januari en hierbij nodigen wij alle donateurs uit. Tijdens deze vergadering komen niet alleen de vaste onderdelen als financiën en bestuurssamenstelling aan de orde, maar ook wordt teruggekeken naar het afgelopen seizoen. Belangrijk is natuurlijk de invulling van het komende seizoen. Bestuursleden en donateurs praten dan over de opzet, de inhoud en de omvang van de te plannen activiteiten.

Om onze achterban goed te informeren geven we het verslag van de vergadering. Voorafgaand aan de volgende vergadering kunt u hier ook de agenda aantreffen.

Tevens kunt u het jaarverslag over het voorgaande seizoen doorlezen om te zien wat ons heeft beziggehouden.

Agenda en uitnodiging jaarvergadering 2021