Herdenking bij de Vredesboom

’s Middags zag het er nog anders uit, maar op zaterdagavond scheen gelukkig de zon. De stille tocht naar de Vredesboom verliep heel mooi met twee omfloerste trommels voorop.

Na een woord van welkom door Bertus Reinders van het 4 mei comité, volgenden toespraken van voorganger Gerhard ter Beek en namens de gemeente Aa en Hunze, fractievoorzitter GL, Marie Claire Neesen. De polarisatie in onze samenleving en de huidige oorlogen kenmerkten de toespraken, waarbij het herdenken van alle gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog en de gevechtshandelingen daarna niet werden vergeten.

Mooi was ook de bijdrage van Sanne en Nyke namens OBS De Drift. Op originele wijze lazen zij een door hun zelf geschreven tekst voor en ook zij revereerden aan het belang van vrede. Muziekvereniging Crescendo en zangvereniging Vriendenkring omlijstten de sprekers met stemmige muziek en zang.

Het taptoe-signaal werd geblazen door Patricia Bouwers. En dan 2 minuten stil. En op een enkele vogel na was het ook heel stil.

Nat het Wilhelmus worden bloemen gelegd. Annelies Klaassen en Henk Meems namens de Vereniging voor Volksvermaken en het 4 mei-comité, Marie Claire Neesen namens de gemeente Aa en Hunze, Sanne en Nyke namens de school, gevolgd door de aanwezige kinderen en leerkracht Jorien Burggraaf. Vervolgens de rest van de aanwezigen.

Afsluitend was er koffie of thee, en voor de kinderen limonade, in de pastorietuin.

We kijken dankbaar terug, de herdenking is goed en respectvol verlopen. Mooi ook dat zoveel mensen aanwezig waren om met ons te gedenken en stil te staan bij vrede en vrijheid. Dank aan alle leden van het 4 mei comité voor de organisatie.

Meer foto’s en enkele korte filmpjes zijn hier te bekijken.